Luis Palau v Brně

Doufám, že se nemýlím v čase – časová posloupnost prvních aktivit těsně po revoluci mi už poněkud uniká, ale mám dojem, že hned v prvních měsících po revoluci začala BJB v čele s ThDr. Pavlem Titěrou a Milanem Kernem jednat s evangelistou Luisem Palauem o velkém evangelizačním tažení v Brně. Luis Palau byl světoznámý evangelista.

Tým jeho spolupracovníků se objevil v Brně hned počátkem roku 1990 a evangelizace se chystala na jarní období 1990. Vizí evangelisty bylo, aby se zapojily všechny brněnské církve, bez ohledu na mírné odchylky jednotlivých teologických výkladů a učení. Ale právě zde poprvé zapracoval princip, který později přinesl mnoho bolesti do celého vývoje práce evangelikálních církví v Brně.

SouvisejícíZemřel argentinský evangelista Luis Palau, označovaný za pokračovatele Billyho Grahama

Překážka mezi letničními a reformovanými evangelikály se ukázala tak veliká, že se pro úzkou spolupráci rozhodly pouze Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů za plné účasti i studentského hnutí Studenti pro Krista a Křesťanské sbory.

Na evangelizaci jsme se velmi aktivně připravovali. Byly určené pracovní týmy pro jednotlivé služby. Tým techniků vedl Jiří Dedecius, chválu zajišťoval pěvecký sbor Jas pod vedením pražského dirigenta Libora Mathauzera, překládal Ota Vožeh se svou dokonalou češtinou a dokonalou rozhlasovou výslovností. Existoval také tým pořadatelů, poradců po evangelizaci a týmy vedoucích skupin pro nově spasené. Skripta „Jak vést skupinku biblického studia“ mám dodnes.

V neděli před evangelizací měly všechny zúčastněné sbory společné shromáždění v koncertním sále na Stadionu na Kounicově ulici. Nikdy nezapomenu na bratra Miloše Šolce staršího, kazatele BJB z Prahy a výkonného tenisového trenéra, který před zahájením bohoslužby poklekl na pódiu v bílých kalhotách na kolena, pozvedl ruce k nebi a jako stříbrovlasý starozákonní patriarcha mocným hlasem volal k Bohu a prosil o smilování pro náš národ a záchranu mnohých. V té chvíli byl Duch svatý v sále, kde se běžně konaly plesy a koncerty, tak mocně přítomen, že se některým z nás chvěla každá žilka v těle.

Na jaké téma kázal Luis Palau při této bohoslužbě, si příliš nepamatuji, ale vzpomínám si velmi dobře, že na konci řekl:

„Teď poslouchejte slovo, které vám říká Hospodin, slovo od Pána. Bůh si přeje záchranu pro tuto republiku. Bůh si přeje, aby mnozí došli spásy. Ale musíte změnit své sbory. Musíte začít pracovat tak, aby se lidé nebáli do vašich sborů přijít. Bůh spasí lidi, které spasit chce. Ale jestli se nezměníte, povolá jiné služebníky, takové, které nebudete mít rádi. To je slovo, které vám dnes vyřizuji od Pána.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Samotná evangelizace probíhala v brněnské sportovní hale Rondo a byla velkolepá. Halu zaplnili návštěvníci do posledního sedadla a další stáli nebo seděli na schodech. Lidé po revoluci prahli po duchovním obživení. Mnozí již zkoušeli všelijaké alternativní metody, mnozí se vydávali na cestu jógy, makrobiotiky a jiných duchovních specialit, kdežto evangelium, čisté, osvobozující, omývající nás z našich hříchů, slyšeli poprvé.

Po výzvě k vydání se Pánu Ježíši se hrnuly davy plačících a dojatých Brňanů uličkami přímo k pódiu. V prostoru před pódiem bylo tak našlapáno, že my poradci jsme měli co dělat, abychom se někam prodrali. Tak jsme se neprodírali a modlili jsme se s každým, kdo byl po ruce a o modlitbu stál.

Potom jsme s lidmi, kteří měli zájem o biblické studium, vyplnili anketní lístek i s adresou. O další biblické vzdělávání mělo zájem asi šest nebo sedm set lidí. Tři pořádající sbory si zájemce poctivě rozdělili a od té chvíle se již každý sbor staral o svou novou skupinu sám.

Na příští neděli byli zájemci pozváni na odpolední seznamovací setkání. A ti lidé skutečně přišli. Modlitebna BJB na Smetanově ulici byla plná. Mám dojem, že jen v BJB vzniklo asi 20 skupinek nově spasených lidí. Malých duchovní kojenců, kteří potřebovali lásku, péči a porozumění.

Evangelizace Luise Palaua v Brně prolomila duchovní temnotu, která nás svírala téměř padesát let.

(Úryvek z Kapitoly Starý dům a Nová naděje z knihy Marie Frydrychové „Otevřená klec.)

Autor: Marie Frydrychová Datum: 15. března 2021 Foto: Luis Palau Association – Luis Palau

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář