‚Pane, udělej to znovu‘: Tim Keller o probuzení (část 2)

Když dojde k probuzení, obvykle se stanou tři věci.

Spící křesťané se probudí

Když Duch svatý začne konat svou práci, přináší pokání a jistotu spasení. Běžní křesťané obvykle nejsou dostatečně smutní nebo šťastní. Nejsme dostatečně usvědčeni ze svého hříchu. Neprožíváme hluboké pokání, a proto nezažíváme hlubokou jistotu spasení.

SOUVISEJÍCÍ‚Pane, udělej to znovu‘: Tim Keller o probuzení (část 1)

Ale když Duch vydává svědectví tvému duchu, když Duch přichází a říká: „Je to pravda,“ přináší nám jistotu spasení. Usvědčení z hříchu a ujištění o tom, kým jste v Kristu, ujištění o Boží lásce – to probouzí spící křesťany, z nichž většina prochází životem jako náměsíční.

Nominální křesťané prožívají znovuzrození 

Probuzení obrací i ty, kteří jsou křesťany jen podle jména. Církve jsou plné lidí, kteří si myslí, že jsou křesťané – jsou pokřtěni, jsou členy, možná jsou i funkcionáři. Když probuzení vypukne, mnozí z nich za vámi přijdou a řeknou: „Myslel jsem si, že jsem křesťan. Teď vím, že jsem jím nikdy nebyl. Nikdy jsem pořádně nepochopil, co to znamená být spasen samotnou vírou“.

Jako pastor často cítíte lidi, kteří nemají v sobě Kristovu vůni, i když ne vždy můžete s jistotou říci, kteří z nich jsou nebo nejsou spaseni. V dobách probuzení Duch prochází a koná práci, kterou pastor vykonat nemůže.

Ateisté přicházejí k víře

V dobách probuzení církve rostou. Mnozí lidé ve společenství přicházejí k víře v Krista, mimo jiné proto, že když se spící křesťané probudí a nominální křesťané se obrátí, pozitivně to změní obraz církve. Církev se stává atraktivním místem. Stává se místem, kde se projevuje Boží moc. A k této změně dochází z různých důvodů.

Na jedné straně spící a nominální křesťané začnou oslovovat své sousedy způsobem, jakým to dříve nedělali. Na druhé straně se o tom dovědí lidé a zpráva se šíří dál. Přicházejí lidé i celé sbory jen proto, že jsou zvědaví. V jiných případech přicházejí, protože jsou pozváni.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Timothy Keller Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 30. března 2023 Foto: Redeemer – Tim Keller

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář