David Floryk / Jak hovořit s dětmi o válce na Ukrajině

Možná jste nedávno museli se svými dětmi hovořit o jedné z těžkých věcí současného světa. O válce. Možná vás takový hovor čeká. Justin W. Earley, právník a spisovatel z Richmondu ve Virgínii (USA) publikoval hrst svých úvah, jak na to šel on sám se svými staršími syny. Protože to pro něj nebylo snadné, svou přípravu si zapsal. Myslím, že jeho zkušenost může být inspirací.

Takové konverzace bývají náročné, jsou ale velmi důležité. „Cosi“ totiž děti o válce a násilí pochytí samy, ať chceme nebo ne, „někdo“ je jistě poučí. Proto je mnohem lepší, budeme-li to my sami jako jejich rodiče, protože je důležité kromě faktů předložit i správnou perspektivu. Tu Ježíšovu.

  1. Mír není standard, je to spíše výjimka

Důležité poučení z Bible – i ze světových dějin – zní, že mír není vůbec samozřejmostí. Bůh není překvapen, když se národy bouří (Skutky 4:25; citován Žalm 2). Ani my bychom tedy neměli být překvapeni. Přestože jsme stvořeni k Božímu obrazu, jako lidé jsme padlí a schopni neuvěřitelného zla. Technický pokrok ani čas na tom nic nezměnily. Naší lídři jsou stejně zkorumpovaní, hladoví po moci a násilní jako vždy byli. Měli bychom na to pamatovat i v dobách relativního míru.

SOUVISEJÍCÍDavid Floryk / Svět jako vychovatel našich dětí?

  • Bojovat za mír se vyplatí!

Své chlapců se často ptám: „Kdy jedině je správné s někým bojovat?“ Odpovídají: „Když někoho ochraňujeme.“ Ano, jsme padlí, ale byli jsme stvořeni pro mír. To je ten obraz Boha v nás, a stojí za to za něj bojovat. Ve skutečnosti je to jediný důvod, proč bychom vůbec někdy měli bojovat. Protože Bůh miluje a chrání nevinné (Dt 19:10), nemůžeme být pasivní, když stojíme vůči zlu.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

  • Zlo je skutečné, ale my se ho nebojíme

Naší reakcí na zlo by měla být odvaha, ne překvapení. Můžeme být skutečně odvážní, protože víme, že Ježíš porazil svět (Jan 16:33). Skutečný křesťan se nemusí bát smrti a utrpení. Když čelíme zlu, jsme svobodní dělat to, co je správné, nejen to, co je bezpečné. Použijte světovou krizi k tomu, abyste svým dětem připomněli, že křesťan by měl na zlo reagovat odvahou, nikoli zbabělostí. Příležitostí projevit odvahu, když čelíme zlu, budeme mít v životě nepočítaně.

  • Je správné prožívat žal, když se děje násilí

Strach není správná reakce, ale zármutek ano. Bohužel je dokonce nezbytný, neboť nad násilím bychom vždy měli naříkat. Není to správné, když jsou u moci zlí lidé. Není to dobré, když jsou chudí utlačovaní a když nevinní umírají. Nejen, že tyto své pocity můžeme přinášet Bohu – je to dokonce důležité pro naše vlastní srdce, abychom to dělali (viz např. Ž 73). Je důležité i to, aby i naše děti viděli náš žal a zármutek. Musíme jim dovolit, aby viděli naši bolest při pohledu na zlo a utrpení, aby věděli, že existuje i jiná reakce než jen chladné přijetí faktů. Můžeme nad zlem naříkat a zároveň být odvážní. Někdy je právě pláč ta nejodvážnější věc, kterou můžeme udělat.

  • Nebojme se, Bůh je spravedlivý

Mluvit o Božím soudu není dnes příliš populární. Ale je to nepochopení. Častokrát, když zlo ukáže svou temnou tvář, z hloubi duše toužíme, aby přišel někdo silný a vyřešil to. A někdo skutečně přijde, jeho jméno je Ježíš! On bude soudit svět. Nám, kteří si zasloužíme soud, bude odpuštěno, to je na té dobré zprávě o Ježíšovi skutečně krásné! Připomínejme sobě, i svým dětem, že Bůh slyší hlas krve nevinných, která k němu křičí ze země (Gn 4:10). On nenechá zlo nepotrestané. Dobro možná nevyhraje během našeho života, ale nakonec jistě zvítězí. 

  • Musíme se modlit

Jedním z nejradikálnějších křesťanských skutků, kterými čelíme zlu, je modlitba. Naše modlitby nemusí být sofistikované a složité. Jednoduchá volání o milost stačí. Pane, vysvoboď Ukrajince! Dej jim odvahu! Dej odvahu i nám! Přijď se svým soudem! Dej, aby dobro zvítězilo! Pane, smiluj se! Drž nás ve svém náručí! Přines pokoj, mír a klid! Ti, kdo mají nasazenou Boží výzbroj, se „modlí v každé době“ (Ef 6:18). Když si dnes večer lehnete do postele, modlete se. I za Ukrajinu. A modlete se i zítra. Křesťané se modlí a svět potřebuje, aby to dělali.

  • Hra jako liturgie vůči zlému

Ano, hrát si! I toto je skutek odvahy, když stojíme tváří v tvář zlu. Jedním z nejlepších darů, jaký dětem (ale i dospělým) umíme dát, je říct jim biblickou pravdu, že svět bude nakonec v pořádku (Jan 16:33). A jen máloco dokáže vyjádřit tuto naději evangelia lépe než dětská hra. Pomyslete na hru jako nad liturgii vůči zlu. Neztraťte se ve čtení zpráv z fronty, nepochodujte po domě plní hněvu či nervozity. Rodiče jsou strážci, kteří hlídkují v branách svých, aby všechna temnota světa nemohla do jejich obýváku a dětského pokoje. Proto buďte odvážní – sedněte si na zem a hrejte si s dětmi! 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je místopředsedou Aliance pro rodinu. Datum: 6. června 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář