Když padne milovaný pastor

V lidech jsme se už dříve zklamali všichni, pokud však to zklamání přijde ze čtyř stěn našeho sboru, může být těžší tu bolest spolknout.

Některý milovaný pastor možná přivedl ke Kristu vaše rodiče a vás oddával, ale později jste zjistili, že jiné členy sboru duchovně zneužíval. Pastor, který vás vedl v mládeži, vás třeba podporoval při kopané, jenže nedávno opustil manželku a rodinu kvůli někomu jinému. Bůh toho pastora používal ve vašem životě, nyní jsou však ty vzpomínky poskvrněné. Jak můžeme sladit to dobré, co vykonal pro nás, s ublížením, jehož se dopustil vůči jiným?

SOUVISEJÍCÍ . Tatínku, maminko – věnujte se svým dospívajícím dětem!

Při mravním pádu pastora či jiného církevního vedoucího mívají členové sboru často sklon reagovat dvojím způsobem. Buď jeho chyby popíráme nebo omlouváme — léta přece v našem sboru konal tolik dobra, tak to tedy nemůže být pravda! Nebo jeho službu šmahem znevážíme: všechna jeho kázání a vše, čemu jsem se od něj naučil, už neplatí…

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Místo toho se musíme naučit počítat s tím, že mezi oběma těmito krajnostmi trvá napětí. To dobré není zárukou, že je pastor vůči zlému konání imunní, ani to špatné nevymazává ovoce jeho služby.

Počítejme s tím, že to napětí trvá

Bible je plná lidí – i vedoucích – jichž si Bůh použil pro dobro, i když měli značné chyby. Dobře známými příklady jsou Abraham a Mojžíš.

Abraham následoval Hospodina do neznámé země a byl ochoten přinést svého syna jako oběť – v plné víře v moc zmrtvýchvstání (dříve, než k němu v dějinách vůbec došlo). Také však ve dvou případech lživě zatajil, že Sára je jeho manželkou, a kývl na její plán získat dědice prostřednictvím jejich služky Hagar (Gn 12,12-14; 16,2-4; 30,2).

Mojžíš vyvedl Izrael rozděleným Rudým mořem z Egypta a Bůh mu svěřil Desatero přikázání. Přitom ale, ačkoli viděl jeden zázrak za druhým, při selhání víry udeřil do skály, aby z ní vyvedl vodu (Ex 20; Nu 10-13).

SOUVISEJÍCÍ – Když se vám nechce do intimity s manželským partnerem

Co byli zač tito lidé, podobně jako jiní chybující, které chválí list Židům 11? Rozhodující byla jejich víra. I když Abraham i Mojžíš občas padli, soustavně se znovu obraceli v poslušnosti k Hospodinu. Jejich selhání nevymazala obdivuhodné způsoby, jimiž je Bůh využil pro své záměry.

To však neznamená, že by se církevním vedoucím tolerovaly jejich hříchy. Abraham byl odloučen od svého syna Izmaele, a Mojžíš nikdy nevstoupil do zaslíbené země. Následky hříchu mohou být často vážné a žalostné. Může vyvstat nutnost suspendování pastorů, dokud nedojde k pokání a smíření a k vykonání církevní kázně. A ani potom nebývá někdy možné nebo moudré jejich službu obnovit.

Jejich selhání neznamenají zrušení způsobů, jimiž je Bůh použil. To však neznamená, že jim budou tolerovány hříchy.

Je třeba se držet Krista

Co to znamená pro ty z nás, kteří jsme uvízli v těchto následcích? Je smutnou skutečností, že může dojít k tomu, že kdysi milovaný církevní vedoucí už není tím, komu by se mělo věřit nebo jej následovat. Může se dokonce stát, že si budeme muset najít nový sbor, do kterého vstoupíme.

To však neruší platnost toho, jak těchto vedoucích užil Bůh v našem životě. Pořád ještě můžeme Bohu děkovat– i když mu vyjadřujeme svou bolest, rozčarování a dokonce hněv nad narušováním situací v církvi – za to, čemu nás skrze ně naučil. I to patří k vložení veškeré své starosti na něj (1 Pt 5,7). Oproti potlačování emocí nad těmito selháními nebo podlehnutí hříchu zahořklosti nám list Židům 12,1-2 nabízí lepší zaměření:

SOUVISEJÍCÍ – ‚Pane, udělej to znovu‘: Tim Keller o probuzení (část 1)

Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž…

(Český studijní překlad)

Bůh nám předestřel závod, a k němu patří, že se někteří z nás musí vypořádat se s hříšností a porušeností církevních vedoucích. Kéž nám jsou jejich selhání připomínkou naší vlastní potřeby rozejít se s hříchem, který nás tak snadno ovíjí.

Pouze Ježíš vedl dokonalý život. Možný pád našich pozemských vedoucích nám připomíná, že musíme soustavně vzhlížet ke Kristu. On jediný je totiž původcem a dokonavatelem naší víry; u našich vedoucích můžeme počítat s napětím mezi dobrem a zlem. Pouze Ježíš je hoden toho, abychom k němu přilnuli celým srdcem.

Autorka: Hannah De Cleeneová Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum:: 3. dubna Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář