Papež: Ďábel existuje a rozsévá nenávist, protože závidí Kristu

Vatikán – Papež František při ranní eucharistii v Domě svaté Marty vykládal první čtení z knihy Moudrosti (2,23-3,9). Zdůraznil přitom, že ďábel, velký lhář, nás pokouší, aby lidstvo zničil, protože závidí Kristu, který se stal člověkem.

Papež nejprve rozebíral první verš zmíněného čtení, který připomíná, že Bůh stvořil člověka jako obraz vlastní přirozenosti. Skrze ďáblovu závist však do světa vstoupila smrt, dodal. Závist dovedla tohoto pyšného anděla, který odmítl přijmout vtělení, ke zkáze lidství. Do našeho srdce tak jeho přičiněním vchází žárlivost, nepřejícnost, soutěživost, ačkoli bychom všichni mohli žít v klidu jako bratři. Začínají boje a touha po rozvratu, vysvětloval římský biskup v dialogu s věřícími: „Otče, já ale nikoho neničím…“ „Opravdu? A co ty klepy? Když někoho pomluvíš, už jsi ho zničil“. Papež citoval apoštola Jakuba (Jak 3,1-10), který popsal jazyk jako krutou, ničivou zbraň. „Pomluvy a očerňování zabíjejí“, podtrhl František.

„Ale otče“, kázal pak dále dialogickou formou, „jsem přece pokřtěný, praktikující katolík. Jak by se ze mne mohl stát vrah?“ „V našem nitru totiž od samého počátku zuří válka“, pokračoval. „Ačkoli Kain a Ábel byli bratři, zničila je žárlivost a závist. Taková je realita – stačí se podívat na televizní zprávy. Války, zkáza, lidé, kteří kvůli válkám umírají na různé nemoci“. Svatý otec pak v souvislosti s výročím pádu Berlínské zdi poukázal na hrůzy nacistického režimu, na mučení rasově nečistých lidí.

„Za tím vším stojí někdo, kdo k tomu ponouká. Nazýváme to pokušením. Když se jdeme vyzpovídat, vyznáváme, že jsem měl takové či onaké pokušení. Kdosi se dotkne tvého srdce a svede tě na špatnou cestu. Někdo zasévá do našeho srdce zhoubu a nenávist. Dnes musíme zcela jasně říci, že ve světě jsou mnozí ničitelé, kteří rozsévají nenávist.“

Často mne napadá, komentoval dále papež František, že zprávy jsou takovým zkázonosným vyprávěním o nenávisti, atentátech, válkách. Je pravdou, že mnoho dětí umírá hlady, na následky nemocí, kvůli nedostatku vody, vzdělání, hygieny. Proč se ale peníze, které by toto vše mohly napravit, vydávají na výrobu zbraní, působících jen zmar?, tázal se papež. Toto se děje ve světě, ale také v duši každého z nás kvůli ďáblově setbě nenávisti a zášti. „Co nám ďábel závidí?“, ptal se František. „Naši lidskou přirozenost“.

„Víte proč? Protože Boží Syn se stal jedním z nás. To ďábel nemůže připustit, nedokáže to snést.“

Právě proto vše maří. Zde spočívá jádro ďáblovy nenávisti, kořen veškerého našeho zla, pokušení, válek, hladu, všech světových kalamit. Rozsévat zkázu a nenávist není běžné, ale občas se to děje také v politice, upozornil František. Politici se totiž často poddávají pokušení, aby druhého ničili a špinili jak lží, tak pravdou. Tak nedochází k čestné a poctivé politické konfrontaci pro dobro dané země. Upřednostňují se urážky, aby se druhý zničil, zejména pokud se zdá lepší než my.

„Chtěl bych, aby se dnes každý z nás zamyslel nad tím, proč se v současném světě rozsévá tolik nenávisti? V rodinách, které někdy nemohou dospět ke smíření, v městských čtvrtích, na pracovišti i v politice… Ďábel zasévá nenávist a jeho přičiněním vstoupila do světa smrt. Někdo může namítnout: Ale otče, ďábel přece neexistuje, je to zlo, éterické zlo…Boží Slovo však mluví jasně: ďábel měl na Ježíše spadeno, přečtěte si to v evangeliu. Je to tam jasně napsáno, ať už máme víru či nikoli.“

Modleme se k Pánu, prosil papež František na závěr, aby v našich srdcích rostla víra v Ježíše Krista, Jeho Syna, který na sebe vzal naši lidskou přirozenost, aby bojoval s naším tělem a zvítězil nad ním, nad ďáblem a zlem. Kéž nám tato víra dává sílu, abychom nepřistoupili na hru onoho velkého závistivce, lháře a rozsévače nenávisti.

 

Autor: Vatikánský rozhlas  Datum: 14. listopadu 2019  Foto: YouTube – papež František 

Tags: ,,,,,,

2 Komentáře

 1. Satan je velice chytrý…. a vydávání se za anděla světla mu jde velice dobře. Otázkou je jestli je papež přímo Antikrist anebo jen jeho služebník.

  Papež říká “ Závist dovedla tohoto pyšného anděla, který odmítl přijmout vtělení, ke zkáze lidství “

  nevím kde na tohle přišel

  Co vím, tak to byla hlavně pýcha a žárlivost na lidi co vedlo k Satanovo pádu. A důležité je i to, že Satan nikdy neznal Boží plán s lidmi, kdyby ho znal, nikdy by na lidi nežárlil.

  Papež říká : „Víte proč? Protože Boží Syn se stal jedním z nás. To ďábel nemůže připustit, nedokáže to snést.“

  Dáběl nemůže snést to, že se blíží jeho konec a bude souzen lidmi !. Tak jako se totiž Ježíš stal jedním z nás tak i my se můžeme stát jedním s ním ! A to je ten boží plán, který Satan neznal.

  Odpověď
 2. jedno je jisté satan stojí za tím vším utrpením a čím víc se bude cítit ohrožen tím víc bude útočit … bojím se co všechno ještě způsobí zlého než bude konec.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář