Rokosz: Pro mě se Komenský stal prototypem pro spojení životní naděje a upřímné víry

Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350 let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592–1670). Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě. Koordinátor projektu Jan Rokosz odpověděl na otázky, jak se tyto cíle podařilo naplnit.

Váš projekt si dal za cíl přiblížit dílo a osobu J. A. Komenského. Podařilo se vám to?

Věřím, že tento cíl se opravdu podařilo naplnit. Přestože aktivity projektu byly značně omezené, skrze online webináře, veřejná čtení a výstavy Komenského Timeline se o jeho životě i díle dozvědělo široké spektrum lidí. Toto byl pouze dílčí cíl. Hlavním cílem projektu bylo převést Komenského touhu o proměně věcí lidských ve skutečnost. Věřím, že čtrnáct Projektů proměny realizovaných mladými lidmi jeho touhu alespoň částečně naplnilo.

Související Jan Ámos Komenský – fantasta nebo prorok?

Co by si podle vás měl český národ vzít z odkazu J. A. Komenského?

Pokud bych uvedl pouze jednu věc, myslím, že bych byl vůči Komenskému nespravedlivý. Přece jen byl jeho život velmi plodný a plný hlubokých myšlenek a vizí. Pro mě osobně se Komenský stal prototypem pro spojení životní naděje a hluboké, upřímné víry. Přestože přinesl revoluční přístupy ke vzdělávání, jeho křesťanská víra projevující se neutuchající nadějí a praktickou pomocí druhým je vzácná. Takovou víru a naději dnes potřebujeme ze všeho nejvíce.

V rámci projektu bylo vyškolených více jak 50 lektorů pro základní a střední školy. Předpokládám, že tato aktivita byla kvůli pandemii pozastavená. S jakým ohlasem jste se zatím setkali ze strany ředitelů?  

Aktivita lektorů na školách byla opravdu menší, než v jakou jsme doufali. Přesto se od první pilotáže až do konce roku 2020 podařilo navštívit více než 250 škol a mluvit o Komenském s více než 6000 žáky. Někteří lektoři se nenechali zastavit nemožností přednášet přímo ve škole a program realizovali v online formě. Reakce ředitelů, ale především učitelů, kteří se většinou programů také účastní, byly velice pozitivní. Nejvíce oceňovali, že program je interaktivní a žáci v jeho průběhu poznají život Jana Amose Komenského, ale reflektují i ten svůj.

SouvisejícíLubomír Hlavsa hovoří o svém nejnovějším filmu Jako letní sníh

Jak bude projekt Komenský 2020 dále fungovat? Máte připravené i nějaké aktivity do budoucnosti?

Komenský 2020 sice skončil, my ale chceme pokračovat jako Komenský – Příběhy lidskosti. Ne všechny věci jsme si s týmem vyjasnili, tudíž je nemohu prezentovat, ale v několika věcech chceme rozhodně pokračovat. Jakmile to situace dovolí, chceme veřejnost vyzvat k uspořádání veřejného čtení z knihy To nejlepší z Komenského a výstavě Komenského Timeline. Školy si i nadále budou moci objednat lektora a zapojit se do Projektů proměny.

Autor: Michal Nosál Datum: 6. dubna 2021 Foto: Wikimedia Commons – J. A. Komenský

Tags: ,,,,,,

1 Komentář

  1. Karel Konečný

    Komenský žil v době kdy hlavní směr ve společnosti byla religionistika. Tato religionistika přinesla do společnosti také dost nenávisti a pýchy, protože společnost je vždy na určité úrovni, která odpovídá vzdělání většiny. Tato většina však bývá ve svém myšlení a jednání dosti jednopduchá, a naivní ve svém jednání. Když tedy Komenský píše o nápravě světa, tak nedomýšlí tuto situaci společnosti a její falešnost.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář